Boeters Kwekerij

Ons bedrijf is een echt familiebedrijf. Vlak voor de oorlog, in 1938, heeft opa Giel van der Knaap van zijn vader Piet een stuk grond gekocht in Wateringen. Daar is hij begonnen met de teelt van groente onder zogenaamd PLAT GLAS. Tot halverwege de jaren 80 heeft opa Giel het bedrijf kunnen uitbouwen tot 12000 m2 volledig bebouwd met voor die tijd moderne kassen.

In 1986 hebben zijn dochter en schoonzoon Joke v.d. Knaap en Cor Boeters het bedrijf overgenomen. Vanaf dat moment kreeg het bedrijf de naam Boeters. In hetzelfde jaar zijn zij overgeschakeld naar de teelt op substraat. Een heel nieuw tijdperk van computergestuurde systemen deed zijn intrede.

De locatie in Wateringen werd in 2012 opgekocht voor woningbouw. Joke en Cor hoefde niet direct weg maar moesten wel op zoek naar een nieuwe teeltlocatie. Deze vonden ze in Bleiswijk waar ze in 2014 startte met een nieuw bedrijf.

In 2014 heeft zoon Jeroen het bedrijf van zijn ouders overgenomen. In 2015 is een tweede locatie aangekocht waar rode blokpaprika’s geteeld worden. Zijn ouders zijn nog steeds actief met hand- en spandiensten voor het bedrijf.

Nieuwe teelt

We zijn helemaal klaar voor het nieuwe teeltseizoen

Lampen in de kas

Mooi gezicht als de lampen weer aan staan. Deze geven licht en warmte aan de jonge plantjes.

Maatschappelijke betrokkenheid

Nieuw sponsorcontract getekend bij  voetbalvereniging KMD in Wateringen. Ons Logo staat de komende 3 jaar op de trainingspakken.